เจ้าหน้าที่ธุรการบุคคล

รายละเอียดงาน
1. รับสมัครงานและสรรหาแรงงานต่างชาติ 3 สัญชาติ ลาว เมียร์มา กัมพูชา
2. จัดทำเอกสารและขึ้นทะเบียนแรงงานต่างชาติ 3 สัญชาติ ลาว เมียร์มา กัมพูชา (แจ้งเข้า- แจ้งออก)
3. ติดต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับแรงงานต่างชาติ เช่น สำนักงานจัดหางาน สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และอื่นๆ
4. ดำเนินการและประสานเรื่องเปิดบัญชีธนาคารให้กับพนักงานต่างชาติ
5. แจ้งเข้า – แจ้งออก ประกันสังคม พนักงานต่างชาติ
6. ควบคุมดูแลการทำงานของพนักงานต่างชาติ ให้อยู่ในกฏระเบียบบริษัทฯ
7. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. เพศชาย/หญิง อายุ 25 – 35 ปี
  2. วุฒิ ปวส.- ปริญญาตรี สาขาทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  3. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
  4. มีประสบการณ์ด้านงานบุคคล และแรงงานต่างชาติ
  5. มีความซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ มีมนุษยสัมพันธ์ดี
  6. มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน กฎหมายว่าจ้าง และรอบรู้ในงาน HR
  7. สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้

ติดต่อ

ฝ่ายบุคคล
Premium Pack Group Co.,Ltd.
99/5 ม.3 ซ.วัดบัวโรย ถ.บางนา-ตราด กม.23
ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10570
โทรศัพท์ : 02-397-9180-81
อีเมล : hr@premiumpack.com (อีเมลนี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน)
แฟกซ์ : 02-397-9179

สถานที่ปฏิบัติงาน

ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ