Author: webmaster

 รายละเอียดงาน 1. ออกใบ S/O ตาม PO ของลูกค้า 2. ทำรายงานการส่งสินค้าประจำวัน และประจำสัปดาห์ 3. รายงานสรุปข้อมูลจาก Output Report ทุกเครื่องประจำวัน 4. ติดตามผลการขึ้นผลิตทุกเครื่องจักรให้ตรงกับแผนการผลิตในแต่ละวัน 5. ทำสรุปความต้องการใช้วัตถุดิบ และบรรจุภัณฑ์ตามยอดการผลิตแต่ละเดือน 6. ออกใบ PR ขอซื้อวัตถุดิบ และบรรจุภัณฑ์ 7. ทำสรุปรายงานตามวันที่หัวหน้ามอบหมาย คุณสมบัติผู้สมัคร อายุ 25 ปีขึ้นไป วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ สามารถทำสูตรคำนวณต่างๆ ได้ ชอบคำนวณ และตัวเลข มีประสบการณ์งานวางแผน งานเครื่องฉีด หรือเครื่องเป่าพลาสติกจะพิจารณาเป็นพิเศษ ขยัน มีความรับผิดชอบ มีความละเอียด ประสานงานกับผู้อื่นได้ดี สวัสดิการดูข้อมูลสวัสดิการทั้งหมด ติดต่อ ฝ่ายบุคคล Premium Pack Group Co.,Ltd. 99/5 ม.3 ซ.วัดบัวโรย...

รายละเอียดงาน 1. รับสมัครงานและสรรหาแรงงานต่างชาติ 3 สัญชาติ ลาว เมียร์มา กัมพูชา 2. จัดทำเอกสารและขึ้นทะเบียนแรงงานต่างชาติ 3 สัญชาติ ลาว เมียร์มา กัมพูชา (แจ้งเข้า- แจ้งออก) 3. ติดต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับแรงงานต่างชาติ เช่น สำนักงานจัดหางาน สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และอื่นๆ 4. ดำเนินการและประสานเรื่องเปิดบัญชีธนาคารให้กับพนักงานต่างชาติ 5. แจ้งเข้า - แจ้งออก ประกันสังคม พนักงานต่างชาติ 6. ควบคุมดูแลการทำงานของพนักงานต่างชาติ ให้อยู่ในกฏระเบียบบริษัทฯ 7. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย/หญิง อายุ 25 - 35 ปี วุฒิ ปวส.- ปริญญาตรี สาขาทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี ...

รายละเอียดงาน 1. ควบคุมและวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นของแม่พิมพ์ 2. ตรวจสอบแม่พิมพ์ก่อนและหลังขึ้นผลิต 3.จัดเตรียมแม่พิมพ์ให้พร้อมขึ้นงานตามแผนการผลิต 4. ดำเนินการซ่อมบำรุงรักษาแม่พิมพ์ตามแผน PM 5. ควบคุม Spare Part 6. Improvement คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย - หญิง อายุ 25 - 40 ปี วุฒิปริญญาตรี Engineer สาขา Molding, Machanic, Tool & Die, หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการทำงานของแม่พิมพ์เป่าและฉีดพลาสติก มีมนุษยสัมพันธ์ดี อดทนต่อแรงกดดันได้ มีประสบการณ์ในการซ่อมแม่พิมพ์ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ สวัสดิการดูข้อมูลสวัสดิการทั้งหมด ติดต่อ ฝ่ายบุคคล Premium Pack Group Co.,Ltd. 99/5 ม.3 ซ.วัดบัวโรย ถ.บางนา-ตราด กม.23 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10570 โทรศัพท์ : 02-397-9180-81 อีเมล : hr@premiumpack.com (อีเมลนี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน) แฟกซ์ : 02-397-9179 สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ...

รายละเอียดงาน - ขับรถให้ผู้บริหาร - รู้จักเส้นทางใน กทม.และปริมณฑล - ขับรถเก๋ง รถตู้ได้ - สามารถทำงานล่วงเวลาได้ - สามารถดูแลรถได้ เช็คสภาพรถ มีความรู้เรื่องรถ คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย อายุ 40 ปีขึ้นไป วุฒิ ปวช. - ปวส. หรือเทียบเท่าขึ้นไป สะอาด สุภาพ บุคลิกภาพดี มีความเป็นผู้ใหญ่ มีประสบการณ์ขับรถผู้บริหาร สามารถเดินทางมาโซนบางนาได้ ไม่ดื่มเหล้า ไม่ดูดบุหรี่ ใจเย็น ไม่ขับรถเร็ว รักการบริการ สวัสดิการดูข้อมูลสวัสดิการทั้งหมด ติดต่อ ฝ่ายบุคคล Premium Pack Group Co.,Ltd. 99/5 ม.3 ซ.วัดบัวโรย ถ.บางนา-ตราด กม.23 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10570 โทรศัพท์ : 02-397-9180-81 อีเมล : hr@premiumpack.com (อีเมลนี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน) แฟกซ์ : 02-397-9179 สถานที่ปฏิบัติงาน แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ...

รายละเอียดงาน - งานหาลูกค้าโดยการวางแผนและนัดหมายการเข้าพบลูกค้าเพื่อแนะนำสินค้าและการบริการของบริษัท - ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการเสนอขายสินค้า - งานบริการหลังการขายเพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย/หญิง อายุ 25 - 35 ปี วุฒิ ปวส.- ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา บุคลิกภาพดี มีทัศนคติที่ดี ใจเย็น อัธยาศัยดี รักการบริการ มีรถส่วนตัว สวัสดิการดูข้อมูลสวัสดิการทั้งหมด ติดต่อ ฝ่ายบุคคล Premium Pack Group Co.,Ltd. 99/5 ม.3 ซ.วัดบัวโรย ถ.บางนา-ตราด กม.23 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10570 โทรศัพท์ : 02-397-9180-81 อีเมล : hr@premiumpack.com (อีเมลนี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน) แฟกซ์ : 02-397-9179 สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ...

รายละเอียดงาน 1. ควบคุมและวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นของแม่พิมพ์ 2. ตรวจสอบแม่พิมพ์ก่อนและหลังขึ้นผลิต 3.จัดเตรียมแม่พิมพ์ให้พร้อมขึ้นงานตามแผนการผลิต 4. ดำเนินการซ่อมบำรุงรักษาแม่พิมพ์ตามแผน PM 5. ควบคุม Spare Part 6. Improvement คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย - หญิง อายุ 25 - 40 ปี วุฒิปริญญาตรี Engineer สาขา Molding, Machanic, Tool & Die, หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการทำงานของแม่พิมพ์เป่าและฉีดพลาสติก มีมนุษยสัมพันธ์ดี อดทนต่อแรงกดดันได้ มีประสบการณ์ในการซ่อมแม่พิมพ์ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ สวัสดิการดูข้อมูลสวัสดิการทั้งหมด ติดต่อ ฝ่ายบุคคล Premium Pack Group Co.,Ltd. 99/5 ม.3 ซ.วัดบัวโรย ถ.บางนา-ตราด กม.23 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10570 โทรศัพท์ : 02-397-9180-81 อีเมล : hr@premiumpack.com (อีเมลนี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน) แฟกซ์ : 02-397-9179 สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ...